រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណលោក ហេង ហ៊ួត និងលោកស្រី គៀត យី បានឧបត្ថម្ភថវិកា ចំនួន ១២០ ដុល្លារ សម្រាប់ទិញអុកស៊ីសែន ជូនគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ (Covid-19) នៅក្នុងខេត្តកោះកុង

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណលោក ហេង ហ៊ួត និងលោកស្រី គៀត យី បានឧបត្ថម្ភថវិកា ចំនួន ១២០ ដុល្លារ សម្រាប់ទិញអុកស៊ីសែន ជូនគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ (Covid-19) នៅក្នុងខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង