រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មណ្ឌលព្យាបាល Covid-19 វិទ្យាល័យស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោក ខៀវ សំណាង ព្រមទាំងគ្រួសារបានឧបត្ថម្ភ ធុងអុកសុីសែនចំនួនមួយធុងធំ ដើម្បីសង្រោះអ្នកជម្ងឺCovid-19 ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាល នៅមណ្ឌលព្យាបាល វិទ្យាល័យស្រែអំបិល

មណ្ឌលព្យាបាល Covid-19 វិទ្យាល័យស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោក ខៀវ សំណាង ព្រមទាំងគ្រួសារបានឧបត្ថម្ភ ធុងអុកសុីសែនចំនួនមួយធុងធំ ដើម្បីសង្រោះអ្នកជម្ងឺCovid-19 ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាល នៅមណ្ឌលព្យាបាល វិទ្យាល័យស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង