រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មណ្ឌលព្យាបាល Covid-19 វិទ្យាល័យស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកស្រី រិន និង ជនជាតិថៃដែលធ្វើការជាមួយគ្នា នៅរោងចក្រស្ករសរ ព្រមទាំងគ្រួសារបានបានចូលរួមឧបត្ថម្ភ ទឹកប្រាក់ចំនួន ៣៥០,០០០ រៀល ជួយដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ នឹងជម្ងឺCovid-19 ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាល វិទ្យាល័យស្រែអំបិល

មណ្ឌលព្យាបាល Covid-19 វិទ្យាល័យស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកស្រី រិន និង ជនជាតិថៃដែលធ្វើការជាមួយគ្នា នៅរោងចក្រស្ករសរ ព្រមទាំងគ្រួសារបានបានចូលរួមឧបត្ថម្ភ ទឹកប្រាក់ចំនួន ៣៥០,០០០ រៀល ជួយដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ នឹងជម្ងឺCovid-19 ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាល វិទ្យាល័យស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង