រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មណ្ឌលព្យាបាល Covid-19 វិទ្យាល័យស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោក ដាន់ ឈឿន ព្រមទាំងគ្រួសារបានចូលរួមឧបត្ថម្ភ ម៉ាស១កេសធំ អាល់កុល១កាន និងទឹកសុទ្ធ១០០យួរ ជូនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ នឹងជំងឺ Covid-19 ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាល វិទ្យាល័យស្រែអំបិល

មណ្ឌលព្យាបាល Covid-19 វិទ្យាល័យស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោក ដាន់ ឈឿន ព្រមទាំងគ្រួសារបានចូលរួមឧបត្ថម្ភ ម៉ាស១កេសធំ អាល់កុល១កាន និងទឹកសុទ្ធ១០០យួរ ជូនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ នឹងជំងឺ Covid-19 ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាល វិទ្យាល័យស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង