រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មណ្ឌលព្យាបាល Covid-19 វិទ្យាល័យស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោក វ៉ាងសូវី Sovy Bigo និង ភរិយា ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារបានចូលរួមឧបត្ថម្ភ ទឹកប្រាក់ចំនួន ១០០$ ជួយដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ នឹងជំងឺCovid-19 ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាល វិទ្យាល័យស្រែអំបិល

មណ្ឌលព្យាបាល Covid-19 វិទ្យាល័យស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោក វ៉ាងសូវី Sovy Bigo និង ភរិយា ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារបានចូលរួមឧបត្ថម្ភ ទឹកប្រាក់ចំនួន ១០០$ ជួយដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ នឹងជំងឺCovid-19 ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាល វិទ្យាល័យស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង