រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មណ្ឌលព្យាបាលCovid-19 វិទ្យាល័យស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ អ៊ីង៉ែម្ចាស់តូប ឈៀងម៉ៃអ៊ុតសក់ នៅផ្សារស្រែអំបិល និងគ្រួសារ ដែលបានឧបត្ថម្ភ ទឹកប្រាក់ចំនួន ១០០ $ ដើម្បីជួយ ដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ និងអ្នកជំងឺ ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាល Covid-19 វិទ្យាល័យស្រែអំបិល

មណ្ឌលព្យាបាលCovid-19 វិទ្យាល័យស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ អ៊ីង៉ែម្ចាស់តូប ឈៀងម៉ៃអ៊ុតសក់ នៅផ្សារស្រែអំបិល និងគ្រួសារ ដែលបានឧបត្ថម្ភ ទឹកប្រាក់ចំនួន ១០០ $ ដើម្បីជួយ ដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ និងអ្នកជំងឺ ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាល Covid-19 វិទ្យាល័យស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង