រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មណ្ឌលព្យាបាលCovid-19 វិទ្យាល័យស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោក ឆេង ហេង នឹង ក្រុមគ្រួសារបានឧបត្ថម្ភ ទឹកប្រាក់ ១,៤០០,០០០ រៀល ដើម្បីទិញប៉ៅអុី១០ ជូនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ និង អ្នកជំងឺ ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាល Covid-19 វិទ្យាល័យស្រែអំបិល

មណ្ឌលព្យាបាលCovid-19 វិទ្យាល័យស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោក ឆេង ហេង នឹង ក្រុមគ្រួសារបានឧបត្ថម្ភ ទឹកប្រាក់ ១,៤០០,០០០ រៀល ដើម្បីទិញប៉ៅអុី១០ ជូនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ និង អ្នកជំងឺ ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាល Covid-19 វិទ្យាល័យស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង