រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះលោក នាម យ៉ុង កញ្ញា យ៉ុង កាដាវ កញ្ញា យ៉ុង ការកេត ដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា ១,០០០,០០០ រៀល (មួយលានរៀលគត់) និងសម្ភារមួយចំនួនទៀតដូចជា ទឹកសុទ្ធ ៣០០ យួរ អាល់កុល ចំនួន ៦ យួរ សាប៊ូ ចំនួន ៨ យួរ សាប៊ូម្សៅ ចំនួន ២ ធុងធំ និងមី ចំនួន ៤ កេសធំ សម្រាប់ចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះលោក នាម យ៉ុង កញ្ញា យ៉ុង កាដាវ កញ្ញា យ៉ុង ការកេត ដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា ១,០០០,០០០ រៀល (មួយលានរៀលគត់) និងសម្ភារមួយចំនួនទៀតដូចជា ទឹកសុទ្ធ ៣០០ យួរ អាល់កុល ចំនួន ៦ យួរ សាប៊ូ ចំនួន ៨ យួរ សាប៊ូម្សៅ ចំនួន ២ ធុងធំ និងមី ចំនួន ៤ កេសធំ សម្រាប់ចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

អត្ថបទទាក់ទង