រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មណ្ឌលព្យាបាលCovid-19 វិទ្យាល័យស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងស្រី នី ណៃ ព្រមទាំងគ្រួសារ (ដែលជាអ្នកជំងឺកូវីដ កំពុងសម្រាកព្យាបាល នៅវិទ្យាល័យស្រែអំបិល) ដែលបានឧបត្ថម្ភ ទឹកសុទ្ធ ១០០យួ ជូនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ និងអ្នកជំងឺ ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាល Covid-19 វិទ្យាល័យស្រែអំបិល

មណ្ឌលព្យាបាលCovid-19 វិទ្យាល័យស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងស្រី នី ណៃ ព្រមទាំងគ្រួសារ (ដែលជាអ្នកជំងឺកូវីដ កំពុងសម្រាកព្យាបាល នៅវិទ្យាល័យស្រែអំបិល) ដែលបានឧបត្ថម្ភ ទឹកសុទ្ធ ១០០យួ ជូនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ និងអ្នកជំងឺ ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាល Covid-19 វិទ្យាល័យស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង