រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមការងារកសាងទីលានផ្នូរយុទ្ធជនខេត្តកោះកុង សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណលោក សោម សុធីរ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុង និងលោកស្រី កៅ សុផល្លី បានជួយឧបត្ថម្ភថវិកា ១,០០០ $ ដើម្បីចូលរួមកសាងផ្នូរសពយុទ្ធជន ខេត្តកោះកុង

ក្រុមការងារកសាងទីលានផ្នូរយុទ្ធជនខេត្តកោះកុង សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណលោក សោម សុធីរ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុង និងលោកស្រី កៅ សុផល្លី បានជួយឧបត្ថម្ភថវិកា ១,០០០ $ ដើម្បីចូលរួមកសាងផ្នូរសពយុទ្ធជន ខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង