រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក គណៈអភិបាលស្រុក មន្រ្តីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងស្រុកស្រែអំបិល ខេត្ដកោះកុង សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះមរណភាព ឯកឧត្ដម វណ្ណ សាលី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ដកោះកុង និងជាប្រធានគណៈអុីមុំាខេត្ដកោះកុង

ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក គណៈអភិបាលស្រុក មន្រ្តីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងស្រុកស្រែអំបិល ខេត្ដកោះកុង សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះមរណភាព ឯកឧត្ដម វណ្ណ សាលី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ដកោះកុង និងជាប្រធានគណៈអុីមុំាខេត្ដកោះកុង។

ប្រភព: ឡូ រដ្ឋា

អត្ថបទទាក់ទង