រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្ដីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៨៤ នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៨៩ នាក់ សម្រាប់ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្ដីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៨៤ នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៨៩ នាក់ សម្រាប់ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង