រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ថ្នាក់ដឹកនាំ ព្រមទាំងមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុងទាំងអស់ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះសប្បុរសជនដែលមានរាយនាមដូចខាងក្រោម ដែលមានចិត្តសប្បុរស និងសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមចំណែកឧបត្ថម្ភមន្ទីរពេទ្យ ÷ ១-លោក ភិន សម្បត្តិ និងលោកស្រី ឡេង លីផេង ព្រមទាំងបុត្រ (មេឃុំតាតៃ) ឧបត្ថម្ភ អុកស៊ីនចំនួន១ធុងតូច រួមនិងឧបករណ៍Manometerចំនួន១គ្រឿង ២-លោក អ៊ុក ធាវី និងភរិយា(ជាងម៉ា) ឧបត្ថម្ភ អុកស៊ីនចំនួន១ធុងតូច រួមនិងឧបករណ៍Manometerចំនួន១គ្រឿង ៣-លោក កែវ គឹមហាន និងភរិយា ឧបត្ថម្ភ អុកស៊ីនចំនួន១ធុងធំ រួមនិងឧបករណ៍Manometer ចំនួន១គ្រឿង ៤-លោក ឈុន វឌ្ឍនា និងក្រុមគ្រួសារឧបត្ថម្ភ អុកស៊ីនចំនួន១ធុងធំ រួមនិងឧបករណ៍Manometer ចំនួន១គ្រឿង ៥-លោក ឈួន កុក និងភរិយា ឧបត្ថម្ភ អុកស៊ីនចំនួន១ធុងធំ រួមនិងឧបករណ៍Manometer ចំនួន១គ្រឿង ៦-ព្រមទាំងលោក ម៉ា អែត និងភរិយា ឧបត្ថម្ភ អុកស៊ីនចំនួន១ធុងធំ រួមនិងឧបករណ៍Manometer ចំនួន១គ្រឿង។

ថ្នាក់ដឹកនាំ ព្រមទាំងមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុងទាំងអស់ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះសប្បុរសជនដែលមានរាយនាមដូចខាងក្រោម ដែលមានចិត្តសប្បុរស និងសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមចំណែកឧបត្ថម្ភមន្ទីរពេទ្យ ÷
១-លោក ភិន សម្បត្តិ និងលោកស្រី ឡេង លីផេង ព្រមទាំងបុត្រ (មេឃុំតាតៃ) ឧបត្ថម្ភ អុកស៊ីនចំនួន១ធុងតូច រួមនិងឧបករណ៍Manometerចំនួន១គ្រឿង
២-លោក អ៊ុក ធាវី និងភរិយា(ជាងម៉ា) ឧបត្ថម្ភ អុកស៊ីនចំនួន១ធុងតូច រួមនិងឧបករណ៍Manometerចំនួន១គ្រឿង
៣-លោក កែវ គឹមហាន និងភរិយា ឧបត្ថម្ភ អុកស៊ីនចំនួន១ធុងធំ រួមនិងឧបករណ៍Manometer ចំនួន១គ្រឿង
៤-លោក ឈុន វឌ្ឍនា និងក្រុមគ្រួសារឧបត្ថម្ភ អុកស៊ីនចំនួន១ធុងធំ រួមនិងឧបករណ៍Manometer ចំនួន១គ្រឿង
៥-លោក ឈួន កុក និងភរិយា ឧបត្ថម្ភ អុកស៊ីនចំនួន១ធុងធំ រួមនិងឧបករណ៍Manometer ចំនួន១គ្រឿង
៦-ព្រមទាំងលោក ម៉ា អែត និងភរិយា ឧបត្ថម្ភ អុកស៊ីនចំនួន១ធុងធំ រួមនិងឧបករណ៍Manometer ចំនួន១គ្រឿង ។
មន្ទីរពេទ្យនឹងយកអំណោយទាំងនេះ ទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រើជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺ ជាពិសេសអ្នកជំងឺកូវី-១៩ ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។

អត្ថបទទាក់ទង