រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ លោកពូ សូ ឈាង និងអ្នកស្រី ឡេង វណ្ណឌី ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភ បង្អែម ចំនួន ២០០ ប្រអប់ ដល់អ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 នៅមណ្ឌលព្យាបាលកូវីតកំរិតស្រាល សាលាបឋមសិក្សារស្មីសាមគ្គី

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ លោកពូ សូ ឈាង និងអ្នកស្រី ឡេង វណ្ណឌី ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភ បង្អែម ចំនួន ២០០ ប្រអប់ ដល់អ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 នៅមណ្ឌលព្យាបាលកូវីតកំរិតស្រាល សាលាបឋមសិក្សារស្មីសាមគ្គី។

អត្ថបទទាក់ទង