រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុន ខេ.ខេ.អិន បានឧបត្ថម្ភទឹកសុទ្ធ ២០០យួរ មីម៉ាម៉ា ៥កេស ទឹកដោះគោ ៤កេស នំEURO Cake ៤កេស ត្រីខកំប៉ុង ០១កេស ភួយ ១៦កេស ជូនគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ (Covid-19) នៅក្នុងខេត្តកោះកុង

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុន ខេ.ខេ.អិន បានឧបត្ថម្ភទឹកសុទ្ធ ២០០យួរ មីម៉ាម៉ា ៥កេស ទឹកដោះគោ ៤កេស នំEURO Cake ៤កេស ត្រីខកំប៉ុង ០១កេស ភួយ ១៦កេស ជូនគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ (Covid-19) នៅក្នុងខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង