រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោក វ.ឯក ហ៊ី ដូង បានឧបត្ថម្ភថវិកា ២,០០០,០០០រៀល ជូនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ និងសំរាប់ប្រើប្រាស់លើសម្ភារផ្សេងៗ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអបិល

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោក វ.ឯក ហ៊ី ដូង បានឧបត្ថម្ភថវិកា ២,០០០,០០០រៀល ជូនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ និងសំរាប់ប្រើប្រាស់លើសម្ភារផ្សេងៗ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអបិល។

អត្ថបទទាក់ទង