រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលស្រុកស្រែអំបិល បានណែនាំឲ្យរដ្ឋបាលឃុំទាំង០៦ នៃស្រុក ចងបដាវិធានាការ ៣កុំ ៣ការពារ

ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលស្រុកស្រែអំបិល បានណែនាំឲ្យរដ្ឋបាលឃុំទាំង០៦ នៃស្រុក ចងបដាវិធានាការ ៣កុំ ៣ការពារ នៅតាមទីតាំងសាលាឃុំ ទីប្រជុំជនសាធារណៈ និងតាមបណ្តាភូមិផ្សេងៗ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជា្រប និងចូលរួមការពារឆ្ឆងជំងឺកូវីដ-១៩ តាមវិធានការនេះទាំងអស់គ្នា។

ប្រភពៈ វឿន រិទ្ធី

អត្ថបទទាក់ទង