រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការតាមបណ្តាមន្ទីរ អង្គភាព ជុំវិញខេត្ត ដើម្បីទៅធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-១៩ (Covid-19)

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការតាមបណ្តាមន្ទីរ អង្គភាព ជុំវិញខេត្ត ដើម្បីទៅធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-១៩ (Covid-19)

អត្ថបទទាក់ទង