រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណលោក សុន ចេន ម្ចាស់ហាងបាយត្រពាំងរូង ដែលបានឧបត្ថម្ភធុង Oxygen ធំ ចំនួន ១ ដល់មណ្ឌលសុខភាពត្រពាំងរូង

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណលោក សុន ចេន ម្ចាស់ហាងបាយត្រពាំងរូង ដែលបានឧបត្ថម្ភធុង Oxygen ធំ ចំនួន ១ ដល់មណ្ឌលសុខភាពត្រពាំងរូង។

អត្ថបទទាក់ទង