រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកោះកុង ចូលរួមប្រជុំស្តីពីគម្រោងផែនការថិវកាឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រសួង និងមន្ទីរព័ត៌មានរាជធានី ខេត្ត តាមវីដេអូហ្ស៊ូម(Video Zoom)

ប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកោះកុង ចូលរួមប្រជុំស្តីពីគម្រោងផែនការថិវកាឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រសួង និងមន្ទីរព័ត៌មានរាជធានី ខេត្ត តាមវីដេអូហ្ស៊ូម(Video Zoom)៖

លោក មុំ ម៉ាលិកា ប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកោះកុង លោកឡុង សំអាត ប្រធានគណនេយ្យ នៃមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកោះកុង ព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្រិតជំនាញស្តីពីគម្រោងផែនការថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រសួងព័ត៌មាន និងមន្ទីរព័ត៌មានរាជធានី ខេត្ត តាមវីដេអូហ្ស៊ូម(Video Zoom) រៀបចំឡើងដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

អត្ថបទទាក់ទង