រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តយកសំណាកបងប្អូនអាជីវករ និងប្រជាពលរដ្ឋ ដែលកំពុងប្រកបមុខរបរ និងអ្នករស់នៅជុំវិញផ្សារដងទង់

សេចក្តីជូនដំណឹង
ស្តីពីការអនុវត្តយកសំណាកបងប្អូនអាជីវករ និងប្រជាពលរដ្ឋ ដែលកំពុងប្រកបមុខរបរ និងអ្នករស់នៅជុំវិញផ្សារដងទង់

អត្ថបទទាក់ទង