រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ប៉ុស្តិ៍សុខភាពជ្រោយប្រស់ បានយកសំណាកលើកទី២ ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន០៥ នាក់ ស្រី ០១នាក់។

ស្រុកកោះកុង: រដ្ឋបាលឃុំជ្រោយប្រស់ ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ប៉ុស្តិ៍សុខភាពបានយកសំណាកលើកទី២ ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ០៥នាក់ ស្រី ០១ និងអ្នកមកសំរាលកូន ០១នាក់ អ្នកកំដរ ២នាក់ លទ្ធផល អវិជ្ជមានទាំងអស់ និងបានបញ្ចប់អ្នកធ្វើចត្តាឡីស័កនៅក្នុងឃុំសរុបចំនួន ២៥នាក់ ស្រី ១១នាក់ និងមានអ្នកធ្វើចត្តាឡីស័កថ្មី សរុបចំនួន ០៥នាក់ ស្រី ០១នាក់។

ប្រភព: រដ្ឋបាលឃុំជ្រោយប្រស់

អត្ថបទទាក់ទង