រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ការងារចូលរួមវគ្គសិក្ខាសាលាស្តីពី “កាតព្វកិច្ចពន្ធលើចំនេញមូលធន” របស់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត

ថ្ងៃពុធ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ មន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុងរួមមាន៖ លោក ឡេង ប៊ុនធា អនុប្រធានមន្ទីរ, លោក ហាសាន់ អារ៉ាហ្វាត អនុប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងលោក កៅសុភ័ក្ត្រ មន្រ្តីការិយាល័យរដ្ឋបាល-ហិរញ្ញវត្ថុ បានចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលាស្តីពី "កាតព្វកិច្ចពន្ធលើចំនេញមូលធន" តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ (ZOOM) នៅបន្ទប់ប្រជុំមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត ។

អត្ថបទទាក់ទង