រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សុខ សុទ្ធី អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីពិភាក្សាការងាររៀបចំក្រុមការងារឆ្លើយតបបញ្ហាប្រឈម និងសំណូមពរ ព្រមទាំងដំណោះស្រាយ តាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ និងគេហទំព័រ ហ្វេសប៊ុក របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង អំពីជំងឺកូវីដ-១៩ និងតាមដានរាល់មតិយោបល់នានា ដែលមានក្នុងគេហទំព័រ និងហ្វេសប៊ុកផ្លូវការ សម្រាប់ធ្វើការឆ្លើយតប និងដោះស្រាយឱ្យបានសមស្រប និងទាន់ពេលវេលា

លោក សុខ សុទ្ធី អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីពិភាក្សាការងាររៀបចំក្រុមការងារឆ្លើយតបបញ្ហាប្រឈម និងសំណូមពរ ព្រមទាំងដំណោះស្រាយ តាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ និងគេហទំព័រ ហ្វេសប៊ុក របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង អំពីជំងឺកូវីដ-១៩ និងតាមដានរាល់មតិយោបល់នានា ដែលមានក្នុងគេហទំព័រ និងហ្វេសប៊ុកផ្លូវការ សម្រាប់ធ្វើការឆ្លើយតប និងដោះស្រាយឱ្យបានសមស្រប និងទាន់ពេលវេលា។

អត្ថបទទាក់ទង