រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារស្រុកស្រែអំបិល បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារស្រុកស្រែអំបិល បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ដែលអញ្ចើញជាអធិបតីភាពអង្គប្រជុំដោយលោកស្រី ឡាយ ចាន់នាង ប្រធាន គ.ក. ស.ក ស្រុកស្រែអំបិល
កិច្ចប្រជុំមាន
១.ពិនិត្យ និងអនុម័តកំណត់ហេតុ នៃកិច្ចប្រជុំខែមុន
២.ពិនិត្យ និងពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៏ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
៣.ពិនិត្យសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាព ផែនការថវិកាសម្រាប់ខែបន្ទាប់
៤.បញ្ហាផ្សេងៗដែលជួបប្រទះ និងសំណូមពរនានា

អត្ថបទទាក់ទង