រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ចំនួន០១នាក់ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ចំនួន០១នាក់ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង