រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្ដីពីករណីស្លាប់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរចំនួន ០១នាក់ ដែលមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្ដីពីករណីស្លាប់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរចំនួន ០១នាក់ ដែលមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង