រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោក សុង ណាំ ដែលបានឧបត្ថម្ភ អំពូលសូឡា (Solar Street Light) ចំនួន ២ឈុត ដល់មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោក សុង ណាំ ដែលបានឧបត្ថម្ភ អំពូលសូឡា (Solar Street Light) ចំនួន ២ឈុត ដល់មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់។

អត្ថបទទាក់ទង