រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សុខ សុទ្ធី អភិបាលរង នៃគណៈ អភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់បន្ថែមលើរបាយការណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹងទិន្នន័យវិស័យភ័ស្តុភារកម្ម ក្នុងខេត្តកោះកុង

លោក សុខ សុទ្ធី អភិបាលរង នៃគណៈ អភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់បន្ថែមលើរបាយការណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹងទិន្នន័យវិស័យភ័ស្តុភារកម្ម ក្នុងខេត្តកោះកុង ដើម្បីអោយការផ្តល់ទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យភស្តុភារកម្ម ក្នុងខេត្តកោះកុង តាមឆ្នាំនីមួយៗចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥ ដល់ឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីអោយមានភាពច្បាស់លាស់ សម្រាប់ផ្តល់ជូនអគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារកម្ម នឹងធ្វើការអង្កេតសិស្សា ជាមួយវិស័យឯកជន អំពីវិស័យភស្តុភារកម្មនៅកម្ពុជា សម្រាប់ការចងក្រងជារបាយការណ៍ប្រចឆ្នាំ ដែលមានការចូលរួម ពីមន្ទីរ អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ៕

អត្ថបទទាក់ទង