រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក អ៊ុក សុតា នាយករងរដ្ឋបាល សាលាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញសម្របសម្រួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនកុមារ យុវជន ដែលបានអាយុ ១២ឆ្នាំ ដល់ អាយុ ១៧ឆ្នាំ នៅក្រុងខេមរភូមិន្ទ

លោក អ៊ុក សុតា នាយករងរដ្ឋបាល សាលាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញសម្របសម្រួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនកុមារ យុវជន ដែលបានអាយុ ១២ឆ្នាំ ដល់ អាយុ ១៧ឆ្នាំ នៅក្រុងខេមរភូមិន្ទ។

អត្ថបទទាក់ទង