រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ទូ សាវុធ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង តំណាងលោកជំទាវអភិបាលខេត្ត បានអញ្ជើញប្រគល់ និងទទួលការឧបត្ថម្ភ អ៊ុកស៊ីហ្សែន ពីមូលនិធិឆ្មាបាត់ ចំនួន ៦០ធុង ជូនគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ (Covid-19) នៅក្នុងខេត្តកោះកុង ព្រមទាំងប្រគល់បន្តជូនមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុង

លោក ទូ សាវុធ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង តំណាងលោកជំទាវអភិបាលខេត្ត បានអញ្ជើញប្រគល់ និងទទួលការឧបត្ថម្ភ អ៊ុកស៊ីហ្សែន ពីមូលនិធិឆ្មាបាត់ ចំនួន ៦០ធុង ជូនគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ (Covid-19) នៅក្នុងខេត្តកោះកុង ព្រមទាំងប្រគល់បន្តជូនមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង