រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីករណីស្លាប់បុរសជនជាតិខ្មែរ ០១នាក់ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីករណីស្លាប់បុរសជនជាតិខ្មែរ ០១នាក់ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង