រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ហុង ប្រុស គណៈអភិបាលរងស្រុក តំណាងលោកអភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រែអំបិល ស្ដីពីការប្រជុំពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន

នៅថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ លោក ហុង ប្រុស គណៈអភិបាលរងស្រុក តំណាងលោកអភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រែអំបិល ស្ដីពីការប្រជុំពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ០៤នាក់ នៅភូមិនាពីសី ឃុំជីខក្រោម ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្ដកោះកុង ដែលត្រូវឡើងស្រាយបំភ្លឺជាមួយតុលាកាខេត្ដកោះកុងនៅថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

                  ___________________

ប្រភព: ឡូ រដ្ឋា

អត្ថបទទាក់ទង