រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សុវណ្ណ ប៊ុនធឿន ប្រធានទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិចាំយាម បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការងារចាំបាច់មួយចំនួន ដែលអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃ បញ្ហាប្រឈម ការងាយស្រួល និងការបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ ក្នុងការបង្ការការពារទប់ស្កាត់មេរោគបំប្លែងថ្មី ស្របតាមសេចក្តីសម្រេច របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

លោក សុវណ្ណ ប៊ុនធឿន ប្រធានទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិចាំយាម បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការងារចាំបាច់មួយចំនួន ដែលអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃ បញ្ហាប្រឈម ការងាយស្រួល និងការបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ ក្នុងការបង្ការការពារទប់ស្កាត់មេរោគបំប្លែងថ្មី ស្របតាមសេចក្តីសម្រេច របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង