រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ឡុង ប៊ុណ្ណាត នាយទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំរៀបចំប្រជុំកែតម្រូវផែនការថវិកាឆ្នាំ២០២២ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

លោក ឡុង ប៊ុណ្ណាត នាយទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំរៀបចំប្រជុំកែតម្រូវផែនការថវិកាឆ្នាំ២០២២ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង