រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

គណៈគ្រប់គ្រង លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៃវិទ្យាល័យកោះកុង(វិទ្យាល័យចំណេះទូទៅ និងបច្ចេកទេស តេជោសែនកោះកុង) សូមជម្រាបដល់ ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ដែលជាមាតា បិតា អាណាព្យាបាលសិស្ស ជួយជម្រុញកូន ឱ្យចូលរួមប្រឡងតាមអនឡាញ (google form)សម្រាប់ប្រចាំខែកក្កដា តាមកាលវិភាគដូចខាងក្រោម :

គណៈគ្រប់គ្រង លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៃវិទ្យាល័យកោះកុង(វិទ្យាល័យចំណេះទូទៅ និងបច្ចេកទេស តេជោសែនកោះកុង) សូមជម្រាបដល់ ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ដែលជាមាតា បិតា អាណាព្យាបាលសិស្ស ជួយជម្រុញកូន ឱ្យចូលរួមប្រឡងតាមអនឡាញ (google form)សម្រាប់ប្រចាំខែកក្កដា តាមកាលវិភាគដូចខាងក្រោម :

អត្ថបទទាក់ទង