រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការសាលាខេត្តកោះកុង បានធ្វើតេស្តរហ័សដើម្បីពិនិត្យជំងឺកូវីដ-១៩ លទ្ធផលអវិជ្ជមានទាំងអស់

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការសាលាខេត្តកោះកុង បានធ្វើតេស្តរហ័សដើម្បីពិនិត្យជំងឺកូវីដ-១៩ លទ្ធផលអវិជ្ជមានទាំងអស់

អត្ថបទទាក់ទង