រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង និងសមាជិកក្រុមការងារអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង (អ.វ.ក-១៩) បានទទួលវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ពីក្រសួងសុខាភិបាល សម្រាប់រៀបចំចាក់ ជូនមន្ត្រីរាជការជួរមុខ ដូសទី៣

លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង និងសមាជិកក្រុមការងារអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង (អ.វ.ក-១៩) បានទទួលវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ពីក្រសួងសុខាភិបាល សម្រាប់រៀបចំចាក់ ជូនមន្ត្រីរាជការជួរមុខ ដូសទី៣ (ដូសជំរុញ) ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩។

អត្ថបទទាក់ទង