រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរៀបចំសម្រង់បញ្ជីឈ្មោះ និងស្ថិតិមន្ត្រីរាជការ មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាសន្យា សម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី៣(ដូសជំរុញ) នៅខេត្តកោះកុង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរៀបចំសម្រង់បញ្ជីឈ្មោះ និងស្ថិតិមន្ត្រីរាជការ មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាសន្យា សម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី៣(ដូសជំរុញ) នៅខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង