រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក យៅ ធា ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកនាំចេញនាំចូលក្រុមហ៊ុន KKN បានឧបត្ថម្ភ ៥០០ ដុល្លារ សម្រាប់សាងសង់អាគារផលិតអុកស៊ីហ្សែន ជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩

លោក យៅ ធា ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកនាំចេញនាំចូលក្រុមហ៊ុន KKN បានឧបត្ថម្ភ ៥០០ ដុល្លារ សម្រាប់សាងសង់អាគារផលិតអុកស៊ីហ្សែន ជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩។

អត្ថបទទាក់ទង