រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមការងារកសាងទីលានផ្នូរយុទ្ធជនខេត្តកោះកុង សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណ លោក ប្រាក់ សារិន និងភរិយា បានជួយឧបត្ថម្ភថវិកា ៥០០ ដុល្លារ ដើម្បីចូលរួមកសាងផ្នូរសពយុទ្ធជនខេត្តកោះកុង

ក្រុមការងារកសាងទីលានផ្នូរយុទ្ធជនខេត្តកោះកុង សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណ លោក ប្រាក់ សារិន និងភរិយា បានជួយឧបត្ថម្ភថវិកា ៥០០ ដុល្លារ ដើម្បីចូលរួមកសាងផ្នូរសពយុទ្ធជនខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង