រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ ក្រុមហ៊ុន J&T Express សាខាកោះកុង ដែលបានឧបត្ថម្ភ ទឹកសុទ្ធ ១០កេស មី ១០កេស អាល់កុល ២កាន ម៉ាស់ ១កេសធំ

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ ក្រុមហ៊ុន J&T Express សាខាកោះកុង ដែលបានឧបត្ថម្ភ ទឹកសុទ្ធ ១០កេស មី ១០កេស អាល់កុល ២កាន ម៉ាស់ ១កេសធំ ដល់មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ដើម្បីចូលរួនើមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

អត្ថបទទាក់ទង