រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋបាលខេត្ត តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ ZOOM

លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋបាលខេត្ត តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ ZOOM។

កិច្ចប្រជុំផ្តោតលើរបៀបវារៈ :
១-បទបង្ហាញពីលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍរាជធានី ខេត្ត
២-របាយការណ៍ការអនុវត្តបញ្ចប់គម្រោងឆ្នាំ២០២១
៣-របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការរៀបចំ និងការអនុវត្តគម្រោងឆ្នាំ២០២១
៤-របាយការណ៍អំពីស្ថានភាពចំណូល ចំណាយ និងការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មគម្រោង
៥-កិច្ចពិភាក្សា និងបញ្ហាផ្សេងៗ។

អត្ថបទទាក់ទង