រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការបន្តអនុវត្តយុទ្ធនាការការពង្រឹងវិធានការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការបន្តអនុវត្តយុទ្ធនាការការពង្រឹងវិធានការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩

អត្ថបទទាក់ទង