រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាវជ្រៅបំផុត ចំពោះលោក ឡោ ប៊ុនធឿន (ហៅ តាប្រូ) និងភរិយា ដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា ចំនួន ៥០០,០០០រៀល

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាវជ្រៅបំផុត ចំពោះលោក ឡោ ប៊ុនធឿន (ហៅ តាប្រូ) និងភរិយា ដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា ចំនួន ៥០០,០០០រៀល ដល់មន្ទីរសុខាភិបាល ក្នុងការប្រើប្រាស់ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

អត្ថបទទាក់ទង