រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាវជ្រៅបំផុត ចំពោះក្រុមហ៊ុន វីរ: ប៊ុនថាំ ដែលបានជួយក្នុងការដឹកជញ្ជូន ធុងអុកស៊ីសែន អោយមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត(បញ្ចូលអុកស៊ីសែននៅភ្នំពេញ)

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាវជ្រៅបំផុត ចំពោះក្រុមហ៊ុន វីរ: ប៊ុនថាំ ដែលបានជួយក្នុងការដឹកជញ្ជូន ធុងអុកស៊ីសែន អោយមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត(បញ្ចូលអុកស៊ីសែននៅភ្នំពេញ) ដែលជាតម្រូវការចាំបាច់បំផុត ក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង