រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ដេប៉ូសំណង់ លីយី បានឧបត្ថម្ភ ផ្លែក្រូច ៩៨ ជូនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលកូវីដ-១៩ នៅមណ្ឌលព្យាបាលវិទ្យាល័យស្រែអំបិល

មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិល
សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ដេប៉ូសំណង់ លីយី បានឧបត្ថម្ភ ផ្លែក្រូច ៩៨ ជូនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលកូវីដ-១៩ នៅមណ្ឌលព្យាបាលវិទ្យាល័យស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង