រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណ ចំពោះរោងចក្រ HANA MICROELECTRONICS CAMBODIA CO.,LTD ដែលបានឧបត្ថម្ភ ម៉ាស់ ចំនួន ៣កេសធំ និង អាល់កុល ចំនួន ៣កាន ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណ ចំពោះរោងចក្រ HANA MICROELECTRONICS CAMBODIA CO.,LTD ដែលបានឧបត្ថម្ភ ម៉ាស់ ចំនួន ៣កេសធំ និង អាល់កុល ចំនួន ៣កាន ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

អត្ថបទទាក់ទង