រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក លឹម សាវាន់ នាយករដ្ឋបាល សាលាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញទទួលការឧបត្ថម្ភពីនិសិត្សជំនាន់ទី៤ នៃសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច UME ខេត្តកោះកុង បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ១,៤១៥,៩០០រៀល សម្រាប់សាងសង់អគារផលិតអ៊ុកស៊ីហ្សែន

លោក លឹម សាវាន់ នាយករដ្ឋបាល សាលាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញទទួលការឧបត្ថម្ភពីនិសិត្សជំនាន់ទី៤ នៃសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច UME ខេត្តកោះកុង បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ១,៤១៥,៩០០រៀល សម្រាប់សាងសង់អគារផលិតអ៊ុកស៊ីហ្សែន ដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង