រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតបណ្តឹង របស់ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុង

លោក សោម សុធីរ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុង និងមន្រ្តីរាជការក្រោមឱវាទ បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតបណ្តឹង ក្រោមអធិបតីលោក បួន ហេង ប្រធាននាយកដ្ឋានមុខងារ និងធនធាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃ រយៈពេលពីថ្ងៃទី១៩-២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ តាមរយៈប្រព័ន្ធ Zoom។

អត្ថបទទាក់ទង